มลพิษปักกิ่งขั้นวิกฤต

Gallery

This gallery contains 1 photo.

หลังจากที่ดูข่าวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นกับกรุงปักกิ่งแล้ว ทำให้นึกถึงภาวะของ “ทรายเหลือง” หรือ “พายุทรายเหลือง” ที่เคยเขียนอธิบายไปเมื่อก่อนหน้านี้ Link ย้อนหลังอ่าน : พายุทรายเหลือง-黄砂 (Dust and sandstorm:DSS) วันนี้ภาวะวิกฤติของกรุงปักกิ่งนั้น เข้าขั้นสาหัสและรุณแรงมาก ถ้าดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียม กรุงปักกิ่งจะเต็มไปด้วยฝุ่นและควัน ที่ไม่สามารถมองทะลุลงไปเห็นเมืองได้ สาเหตุก็เกิดจาก มลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากโรงงานปล่อยควันพิษ ไอเสียจากรถยนต์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงาน  ภาพแสดงการคาดคะเนปริมาณฝุ่นละอองที่เป็นพิษในอากาศจากมหาวิทยาลัยคิวชู สีแดงคือมีปริมาณมากและอากาศเป็นพิษ ความน่าเป็นห่วงนอกจากประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบแล้วนั้น การเกิดมลภาวะแบบนี้ทำให้มีผลกระทบกับประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งก็มีการวิจัยและศึกษาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอยู่อย่างต่อเนื่อง ขนาดของฝุ่นละอองนั้นเล็กมาก เล็กระดับที่หน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถกรองฝุ่นละอองจากอากาศได้ ภาพเปรียบเทียบขนาดของฝุ่นละอองขนาด 2.5PM อันกลางคือเกสรดอกไม้ ขวามือคือเส้นผมของมนุษย์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งว่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของกรุงปักกิ่งนั้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 36เท่า เข้าขั้นวิกฤตแล้ว ปริมาณของฝุ่นละอองมีการปลิวพัดมาถึงประเทศญี่ปุ่นทุกปี ซึ่งมีในปริมาณที่มากน้อยต่างกัน แต่ปีนี้ภาวะวิกฤตของกรุงปักกิ่งน่าเป็นห่วงมาก … Continue reading