Cafe in Japan

รวบรวมร้านคาเฟ่น่ารักน่าไปไว้ให้ที่นี่แล้วจ้า
แวะไปทานเค้ก ทาร์ทผลไม้ หรือจะไปจิบชาดื่มกาแฟ เลือกร้านได้เลยจ้ะ

ส่วนร้านกาแฟนางเงือกก็จะเลือกรีวิวร้านที่มีการตกแต่งร้านน่าสนใจแปลกตาไปจากร้านนางเงือกทั่วไปจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>